teisipäev, 31. juuli 2018

Kaunis koduaed 17 - Mis see nüüd on, Eesti kaunis kodu

Tunnistan - seda teemat on käsitleda paras piin, aga teen seda siiski, ehk muutub asi vähemfarsiks, kuigi vaevalt et nii läheb. Aga siiski... .

Aegajalt satun kaunite koduaedade piltide otsa ja mõtlen, et mis siis ilu on. Nüüd kuumade ilmadega otsustasin asja põhjalikumalt vaadata; lugesin ajakirjanduse artikleid ja rahva kommentaare, tutvusin ka päris põhjalikult rahvusliku programmiga "Eesti kaunis kodu". Totrust on palju - kasvõi lühike artikkel maakonnalehes, kus pea ei tea mida saba teeb. Artiklist sain teada, et hindamiskomisjon moodustus 6 inimesest, lihtsustatult 3 neist olid haljastajad ja 3 riigiametnikku (maavanem, vallavanem, haridus- ja kultuuritöö spetsialist). Kogu jutt on sisutühi, kasutatakse väljendeid: töökas ja maitsekas. Räägitakse, et oli diskussiooni ja analüüsi, aga need jäävad avamata. Tunnustatakse püsilillede esile kerkimist suvelilled ees, aga miks, jääb selgusetuks. Loo tühjuse võtab ilusti kokku hindamiskomisjoni ühine arusaam, et kaunite kodude paljususe tõttu tuleks hindamises midagi muuta ja samas komisjoni liige leiab, et kaunite kodude tunnustamisega võiks vahet pidada. Lapsusi on selles artiklis rohkemgi, aga las nad jääda sinna.
Vaatame lähemalt rahvusliku programmi "Eesti kaunis kodu" köögipoolt - mittetulundusühingu Eesti Kodukaunistamise Ühenduse põhikirja katked kursiivis, punaselt ja teisiti minu kommentaar:

TEGEVUSE EESMÄRK, ÜLESANDED

7. Ühenduse tegevuse eesmärgiks on:
7.1. Aidata kaasa heakorrastatud ja kauni elukeskkonna kujundamisele Eestimaal;
7.2. Motiveerida füüsilisi ja juriidilisi isikuid tegutsema ning toetama kodukultuuri ja kodukaunistamise alast liikumist rahvusliku programmina;
7.3. Väljendada ja kaitsta oma liikmete ühishuve. See punkt seab piirangu teisiti mõtlemisele, vähendab arutelu võimalust; see ei tohiks olla eesmärk.
8. Oma eesmärkide saavutamiseks Ühendus:
8.1. Algatab ja korraldab kodukaunistamise alaseid üritusi (konkursse, seminare, koolitusi jm) ning osaleb teiste isikute algatatud samalaadsetel üritustel ja nende elluviimisel;
8.2. Selgitab avalikkusele kodukaunistamise ideed, põhimõtteid ja võimalusi meedia ning teiste kommunikatsioonivahendite kaudu;
8.3. Harib oma liikmeid;
8.4. Korraldab kodukaunistamise alase teabe levitamist Ühenduse liikmetele ja teistele isikutele, korraldab kirjastusalast tegevust, sealhulgas annab välja kaunite kodude albumit;
8.5. Kogub, süstematiseerib ja säilitab kodukultuuri alast teavet;
8.6. Täidab muid ülesandeid, mis on vajalikud Ühenduse eesmärgi saavutamiseks, sealhulgas tegeleb eesmärke toetava majandustegevusega.

Lisaks: KONKURSI „KAUNIS EESTI KODU“ HINDAMISE ALUSED
Hindamisel käsitletakse nelja suurt teemaderingi:
 • terviklikku ruumimõju
 • heakorda
 • haljastust
 • väikevorme
Mina ei mõista väikevormide eeldamise vajadust ja heakorra ja haljastuse eraldamist terviklikust ruumimõjust. Piisaks ühest punktist: terviklik ruumimõju.

Teemade alapunkte eraldi ja ühekaupa ei hinnata, pigem on need allpool toodud teemade sisu
seletamiseks. Küll aga võib üksikute komponentide eriti hea eksponeerimise eest anda 10 lisapunkti,
häiriva detaili või elemendi puhul aga 10 miinuspunkti.

Terviklik ruumimõju
 • ansamblilisus
 • harmoonilisus või kontrastsus
 • lahenduse idee originaalsus
 • funktsionaalsus
 • tsoneerimisoskus
 • koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamise oskus

Heakord
 • ansamblis olevate hoonete korrastatus
 • teede seisund ja sobivus

Haljastus ja selle seisund
 • muru
 • lilled
 • ilupuud ja põõsad

Väikevormid ja nende sobivus
 • skulptuurid
 • lipuvarras
 • piirded ja väravad
 • väikehooned, lehtlad, mööbel jms
 • viidad, sildid, reklaam, logo jms
 • mänguväljakud
 • basseinid
 • välisvalgustus jne
Mis moodustab ansamblilisuse?

Märkused:
1. Eelpool loetletud haljastuse ja väikevormide komponentide olemasolu ei ole kohustuslik. Oluline on tehtud valikute ja vormide kvaliteet. Kvaliteedi hindamiseks on vaja kvalifikatsiooni, mis moodi see on tagatud? Kas hindamise kvaliteedi tagab haljastaja kutse või sotsiaaltöö spetsialist-vallavanem?
2. Juhul kui õuel puudub lipuvarras, ei saa väikevormide hinne olla üle 10 punkti. Väga hea arhitektuuri eest võib anda 10 lisapunkti ja vastupidi. Kuidas sellest punktist aru saada? Jah, arhitektuuri eest võib alati lisapunkte anda, aga lipuvarda rolli võiks keegi ka lahti seletada, ehk avaneks minu tüma mõistus!?

Niisiis harin end edasi... rahvuslik programm "Eesti kaunis kodu"-ga. Alustasin hoopis valest otsast, aga valest otsast alustamine näitab lõpptulemuse ära - alustasin õigest otsast, algus ei muuda midagi: http://www.iluskodu.ee/programm.php

Siiski toon välja kaks programmipunkti iluskodu.ee-lt, mis hakkasid virvendama pärast "Maalehes" loetud kommentaaride lugemist. Probleem kumas teinekord ka hindajate jutus. Enamik "Maalehes" ilmunud kommentaare olid asjalikud, ainult raha ümber jahuvad märkused olid lollid.

Virvendavad programmipunktid: 

 • Võimalikud negatiivsed mõjud

Programmist lähtuvaid võimalikke negatiivseid mõjusid ei ole. Programm on suunatud kodukultuuri arengule, looduskeskkonna säilitamisele ja korrastamisele. Sotsiaalsele ja psüühilisele keskkonnale on programmi mõju positiivne, samuti inimese tervisele. 
Organisatsioonile ei kujuta programm ohtusid, vastupidi, see kujundab tervet suhtumist meid ümbritsevasse loodus- ja tehiskeskkonda


 • Hinnang programmi toimele

Programmi toime on positiivne, ohtusid välistav. 

Need kaks punkti ei vasta päris tõele, kuigi võiksid. Probleem on organisatsiooni nõrkuses ehk prestiiži puudumises . Osa aiaomanikke ei taha osaleda konkursil ja lugesin välja ka juhtumi, kus osaleja tundis end hiljem ebamugavalt, sest tema aed ja maja ei pakkunud vaatajatele ainult head elamust. Selliste probleemide vältimiseks peaks programm end professionaalselt väljendama, vältima väheütlevat juttu.

Üks võimalus professionaalsust tõsta, on teha muudatusi organisatsiooni tegevuses. Vaadake analüüsiva mõttega üle varasemad otsused, näiteks, miks otsustati asja teha maakondlikult, kas piirkondlikud erisused saavad olla põhjuseks. Professionaalsuse üks tunnus võiks olla, et hindaja suudab erisusi väärtustada. Seega võiks vähenda tiitlisaajaid - 2017. aastal auhinnati 67 objekti, arvu võiks muuta 9 (üheksaks): 3 maakodu, 3 linnakodu, 1 kortermaja, 1 ühiskondlik hoone sh. tööstusmaastik ja 1 asula. Ja oma tegevuse almanahh (kõrgel kunstilisel ja teoreetilisel tasemel) võiks ilmuda 4 aasta tagant, sest enamik meediakajastus tarbitakse nagunii mujal. Kohalikud omavalitsused tunnustagu iseseisvalt oma inimesi, nii kuidas tahtmist on (nõnda on tehtud); see ei välista koostööd. 

Lõpetuseks panin siia ühe kauni kukkede aia pildi, et mis siis ilu on:
Aia autor on lapsest saati tegelenud kaunte kunstidega (muuseas lõpetanud muusikakooli), omab kolm erinevat kõrgharidust, sealhulgas läbinud loengud kunstiteooriast ja kriitikast, kaasa arvatud loengud arhitektuurist, täiendanud end välismaa ülikoolides (Skandinaavias ja Prantsusmaal).

Märkus:
Minu tööd võib võtta vabalt.

pühapäev, 29. juuli 2018

Kuumalaine

Eile õhtul tegin pliidi alla väikse tule, et 13-liitrises potis kabatšokke kuumutada. Tuba sai palavaks. Läksin öösel kell kaks välja jalutama, et veidi liigutada ja jahtuda. Aga pime öö oli 23 kraadi soe. Voodis ei tulnud und; küll tõmbas üks põrnikas tiivad kokku ja potsatas laubal, siis jälle üks või kaks sääriksääske lohistasid jalgu kaelal ja ööliblikas otsustas nina all tolmutada... .
Hommikul nägin unes, et minu voodis magas Rooma paavst Johannes Paulus II. Mina istusin toolil, tema ärkas, vestlesime lõbusalt ja sundimatult nagu vanad sõbrad. Jutu lõpuks avaldas ta soovi, et mina oleksin järgmine Rooma paavst. Johannes Paulus II eesti keel oli peaaegu aktsendivaba, ladina keelt rääkis kerge poola aktsendiga.
reede, 27. juuli 2018

Rohekas varjund
Marjapõõsaste päev

Ringkäik kaugemal. Ühel hommikupoolikul käisin ühes puukoolis kiitust saanud karusmarja degusteerimas, et ehk ka oma aeda see uuem vene sort tuua. Kirjanduses esinev kõrge maitsehinne - 4,8 balli - jääb minu meeltele rohkem kui ball madalamale, olin pettunud üheülbalises pisut teravas happes, mis meenutas juba minu aias olevat vanemat sorti 'Finik'?-ut. Niisiis, raha jäi igasuguse kahetsuseta alles. Ja samal õhtupoolikul jalutasin E. aias - vaatanin pärast teda säilinud suuri jooni. Mekkisin kõik marjapõõsad ära, marjapõõsaid on siin tõesti palju, terve suur aed on neid täis - seal ja veel seal ja seal. Luks elu. 
Valikust minu lemmik karusmari.

Sel aastal parim mustasõstra maitse. Kaaslane ütles, et taluaia klassika, nõnda mustsõstar lapsepõlves maitses.

'Vierlanden'. Teistest aia punastest selgelt vähemhapu.

Need valged on siiski erinevad karusmarjad. Olen päris pingsalt püüdnud karusmarju ära määrata, aga tulemus on ikka kesine. Sama probleemi olen kohanud ka (vanas) kirjanduses.

'Houghtoni kants'?
reede, 20. juuli 2018

Suveajal. Püsilillede nimekiri

Aed. Selline ta on. Lillepeenar on lapike aiamaa küljes.

Püsililled minu peenras:

krookus,
kobarhüatsint 'Alba',
ida-hüatsint,
kollane nartsiss,
võrratu nartsiss,
poeedinartsiss, kolm erinevat varianti,
tulbid, viis sorti,
kurdi püvilill,
harilik püvilill,
krookusliilia,
liilia 'Pink Champagne',
tiigerliilia,
kaar-linnupiim,
hajastani linnupiim,
murulauk,
varretu priimula,
priimula,
iirised, kolm madalat ja kaks kõrget,
tiarell 'Pink Bouquet',
mitmeõieline kuutõverohi,
varajane pojeng,
hübriidpojeng 'Starlight',
valge pojeng 'Festiva Maxima',
harilik kurekell,
aedkukekannus,
hosta,
must piparmünt,
madal aster,
harilik alang 'Red Baron'.
Ja väänroos 'Hamburger Phoenix'.

Üheaastased suvelilled mulle meeldivad, nende iseloomus on dünamilisust, seletamatut jõudu ja head meeleolu.

Sel aastal on kollase õiega suvedaalia esimene.

Iga päev on köögiviljad menüüs.

Ja õhtul pärast nii oodatud vihma, vihm oli soe.


kolmapäev, 18. juuli 2018

Leitse

'Astrahani valge' on valgest klaarist hapukam, aga meeldiva isu äratava veiniliku järelmaitsega.


esmaspäev, 16. juuli 2018

Täna, eile

Täna sõin esimesed õunad... 'Astrahani valged' on valgest klaarist paremad, kuigi üleküpsedes kaotavad maitse. Saak on sel soojal kevadel ja suvel kahjustunud tugevalt õunakoist ja teistest ussikestest.

Eile õhtul hilja sõin esimese kurgi:

Valmimisarvestus, suvi.


laupäev, 14. juuli 2018

Uudised

Hommikuti on suured õied aias.

Vahetivahel helistan A-le, et lobiseda ja uudiseid rääkida. Tee samal ajal tõmbab kannus. Tema ajalehti ei loe, nii on mul lihtne uudiseid leida. Räägin ka juhtumusi oma elust. Viimati rääkisin talle loo väikelinna doktorist, kes linnakese ainsa restorani lasi sulgeda sanitaarnõuete rikkumise pärast. Doktor on üks moraalseimaid inimesi, keda kohanud olen. Aga vahetult pärast restorani sulgemist soovis doktori tütar pulmi pidada, ikka suurelt, kuid linnakese ainus ruumilt suur ja esinduslik peokoht oli suletud. Doktori moraal varises kokku; ta lasi restorani üheks päevaks avada. Selline väikelinna lugu; põgusalt.
Täna rääkisin A-le, et rähn lendas pesunööril rippuvale rätikule ja toksis puidust pesulõksu.
"Muu"ilma uudistest olen talle pajatanud ehmunud Janika Kronbergist, kes oli šokeeritud Ristikivi haua unarusse jätmise pärast. Vat kus lugu... tahtis mööda minnes hauale küünla panna, aga haud oli koristamata. Koristanud vaikselt ära, aga ei, vaja tegemata ja tehtud tööga "Postimehes" kellata. Jne.


reede, 13. juuli 2018

Kõrgsuvi


Tüdruku lill; lasteaias EV 100 puhul külvatud. Täna korraks jäin mõttesse, et milline oleks elu kellata. Ütlesin, et põõnan veel pool tundi. Tüdruk ütles, et ei tea, kui pikk see aeg on. Nii tõusin kohe. Aeg on ajaviiteks välja mõeldud.

Kartul.

Suhkruhernes 'Ambrosia'
Suhkruhernes 'Ambrosia' on 'Sugar Ann'-ist peajagu üle, kõrgus 70 cm.

'Markana'
'Markana' kõrgus on 60 cm. Maitse hea. Näib olevat lühikese värskelt tarbimise ajaga, kaunad valmivad korraga.

Vana selektsioon, mille tegin pea 20 aastat tagasi ema kasvatatud hernestest. Algpäritolu ei ole teada. Sordi hea omadus on pikk värskelt tarbimise aeg. Taime kõrgus 100 cm ümber. Maitse väga hea. Hilise külvi tõttu läheb saagini veel aega. Kõige parem herne saagiaja reguleerija on konveier-külvi meetod.

'Markana', 'Utrillo', 'Virges' ja suhkruhernes 'Ambrosia'
'Utrillo' kõrgus on 50 cm; maitse väga hea, kaunad ja terad suured, terad kahjuks lõhkised ja ebaütlased, rohkem temaga ei tegele. 'Virges'-e kõrgus on 60-70 cm; kaunad valmivad korraga, maitse valikust kõige kehvem - on mõrkjust, puuduseks on ka ostetud seemne kehv kvaliteet, sest esineb erineva omadusega taimi, temaga ma rohkem ei tegele.

'Ambassador'
'Ambassador'-i seeme pärineb Suttons'i Organic seeriast; kasvatan teist suve ja millegi suurepärasega pole sort silma paistnud, mina temaga rohkem ei tegele. Taime kõrgus kuni 90 cm.

Ühelt kabatšokilt võetud seeme annab vähemalt kolme erinevat värvi vilju, ka lehestikus on variatsioone.

Aedoalt saab juba mekki.

Karusmarjad valmivad:
'Rae nr. 1'
?
'Früheste aus Neuwied'
Väga meeldiv värskendav maitse. 

Ilmselt 'Veenus'
Teadmata sort, võibolla 'Öjebyn'. Pärit taluaedade valikust
Degusteerisin täna ka mustsõstraid. Edasi-tagasi käies jätsin kõik sordid ühele pulgale: 'Karri', 'Intercontinental', 'Elo', 'Öjebyn' (pildil) ja kaks mulle tundmatut sorti .

'Bajana' esimesed küpsed marjad olen ära söönud
'Bajana' on väga meeldiva maitsega hapukasmagus. Tõeline delikatess-mari. Puukoolide müügikataloogides on tema nime taha kirjutatud - maitse magus; see on sama eksitav nagu turul maasika juurde -magus- kirjutada. 'Bajana' mari on hapukasmagus.

'Nõmme liivakirss' on minu suur lemmik, nii värskelt kui ka kompoti ja moosina. Mulle meeldib tema veidi mõrkjas maitse. Moos on ületamatu. (Enimlevinud 'Läti madalkirss' on lihtsalt hapu-vesine mari.)


esmaspäev, 9. juuli 2018

Varajased üheaastased suvelilled

Sattusin täna lugema üht inglase kirjutatud lühikest lugu mandri aiast, ta kirjeldas aeda, võttes etaloniks Sissinghursti, miskipärast hakkasin mõtlema eestlaste aia etaloni üle, kas selline asi üldse olemas on. Enda aias, suure lageda äärel, istutasin tuuletõkke ja vaatan, et aed mind toidaks; lillepeenar on väike - on köögiviljamaa otsas. Nimetan lillepeenras kasvavat 30 liiki püsilille + 1 roosi lillepeenra skeletiks; juulis õitsevad neist kolm: roos (külmani välja), kukekannus ja liilia 'Pink Champagne'; nende kõrval on üheaastased suvelilled, varajasemad neist...Koriander õitseb lillepeenras.

reede, 6. juuli 2018

Mis elu see ilma maasikate ja kirssideta.

Ilma aiata.